ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Coca Cola (light/zero) 0.25l


2.60€
Sprite 0.25l


2.60€
Πορτοκαλάδα με ή χωρίς ανθρακικό 0.25l


2.60€
Λεμονίτα 0.25l


2.60€
Soda 0.25l


2.60€
Ανθρακούχο νερό 250 ml


2.60€
Νερό 1lt


2.50€